İşletmelerin Koronavirüs İçin Alabileceği Finansal Tedbirler, Yardımlar ve Devlet Desteği

 • Anasayfa
 • İşletmelerin Koronavirüs İçin Alabileceği Finansal Tedbirler, Yardımlar ve Devlet Desteği

Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de yaşattığı can kaybının yanında, kritik ekonomik kayıplara da yol açan Koronavirüs’ün (COVID-19) zorunda bıraktığı karantina döneminde restoranların alabileceği finansal tedbirler, devlet destekleri ve kredi, sigorta gibi yardımları, HemenYolda ekibi olarak sizler için derledik.

Ödenekler ve Destekler

 1. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği
 2. KOSGEB Kredi Taksitlerine Erteleme
 3. KGF Çek Ödeme Destek Kredi Paketi
 4. 1) İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği
 5. Kısa çalışma ödeneği nedir?

1) İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hâllerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için İŞKUR tarafından sağlanan bir gelir desteği uygulamasıdır.

Yani kısaca özetleyecek olursak, İŞKUR kısa çalışma ödeneği, sigortalı çalışanlarınız için ‘3 ayı aşmamak koşuluyla’ gelir desteği ve GSS (Genel Sağlık Sigortası) primlerinin ödenmesini kapsar.

Restoran ve cafe işletmeleri faydalanabilir mi?

Koronavirüs (COVID-19) gibi salgınların yarattığı durum, İŞKUR’un sunduğu şartlar kapsamında ‘Zorlayıcı Sebep’ olarak kabul edilir ve evet, restoran ve kafe işletmeleri İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilirler.

İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için,

 • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması; yani işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hâllerinde,
 • Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (COVID-19 sebebiyle yapılan ‘zorlayıcı sebep’ başvurularında bu ödeme şartları, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödenmiş olması)
 • İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,

gerekmektedir.

Kısa çalışma ödeneği desteğinin miktarı nedir?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması hâlinde, yani COVID-19 salgını durumunda olduğu gibi, ödemeler bir haftalık süreden sonra başlar. Bu ilk hafta süresince ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’ne Nasıl Başvurulur?

İlk olarak, işçiler kendi adlarına kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunamazlar. Başvuruyu işçileriniz adına siz, yani işverenleri yapar.

Başvuru yapabilmeniz için öncelikle şu linklere tıklayarak Kısa Çalışma Talep Formu ve Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi formlarını doldurmanız gerekir. Daha sonra, belirtilen uygunluk şartlarına ilişkin kanıtlarla birlikte doldurduğunuz formları bağlı olduğunuz İŞKUR biriminin e-posta adresine göndermeniz gerekmektedir.

Başvurunuzun olumlu sonuçlanıp sonuçlanmadığı yine bağlı olduğunuz İŞKUR biriminin e-posta adresi vasıtasıyla size bildirilecektir. Başvurunuz olumlu sonuçlandığı taktirde İŞKUR tarafından size belirtilecek olan süre zarfı içerisinde Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyip aynı e-posta adresine göndermeniz yeterli olacaktır.

2) KOSGEB Kredi Taksitlerine Erteleme

KOSGEB, KOBİ’lere kredi sağladığı, KOBİ Finansman Destek Programından faydalanan işletmelerin kredi ödemelerinin 3 ay süreyle ertelendiğini duyurdu. Bu işletmelerden birisi olup olmadığınızı öğrenmek için KOSGEB danışmanınıza ulaşabilirsiniz.

3) KGF Çek Ödeme Destek Kredi Paketi

Finansmanı Hazine tarafından sağlanan Kredi Garanti Fonu (KGF) Kefaleti sayesinde KOBİlere, her bir banka tarafından tahsis edilen limitler dahilinde kredi kullandırılmaya devam edilecek. Yani ‘bu dönemde kredi bulabilir miyim?’ diye endişelenmenize gerek kalmıyor.

Buna ek olarak, ‘Çek Ödeme Destek Kredisi’ kapsamında 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık %9,5 faizden kredi desteği sağlanacağı açıklandı.

Faydalanma koşulları nelerdir?

Kredi Garanti Fonu Çek Ödeme Destek Kredisine başvurmak için aranan koşulları şu şekildedir:

 • Krediye başvuru esnasında şirket hakkında iflas kararı, fesih, iflas erteleme kararı, iflas erteleme tedbir kararı ve konkordato kararı olmaması gerekir.
 • Bankaya başvuru tarihine göre TBB Risk Merkezi’nden alınmış son Kredi Limit, Kredi Risk, Tasfiye Olunacak Alacaklar Raporunda “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması gerekir.
 • KGF’ye önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş komisyon borcunuzun bulunmaması gerekir.

Hangi kurumlardan başvurabilirim?

Hemen hemen bütün kamu bankaları ve özel bankalardan başvuruda bulunabilirsiniz.

İş Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Halk Bank, Akbank, QNB Finansbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Kuveyt Türk, Emlak Bank, TEB, Albaraka Türk, Türkiye Finans, ING, Şekerbank

Çek Ödeme Destek Kredisi’nin Miktarı Nedir?

Yıllık cironuz 25 milyon TL’den azsa 1 milyon TL’ye kadar,

25 — 125 milyon TL aralığındaysa 5 milyon TL’ye kadar,

125 milyon TL’den fazlaysa 10 milyon TL’ye kadar kredi talebinde bulunabilirsiniz.

Çek Ödeme Destek Kredisinin Ücret ve Komisyonu

Kredi çekerken bir defaya mahsus ve peşin olarak kredi tutarının %0,5’i oranında, kredi çektiğiniz kurum vasıtasıyla, KGF’ye komisyon ödersiniz.

Yine bir defaya mahsus ve peşin olarak, kredi çektiğiniz bankanın sizden kredi tutarının azami %0,5’i oranında komisyon tahsil etme hakkı bulunur.

Yani 500.000 TL kredi desteği aldığınız bir senaryoda en az 2.500 TL, en fazla 5.000 TL komisyon ödersiniz.

COVID-19 salgını döneminde işletmenizde ve paket servis operasyonunuzda almanız gereken önlemler için buraya tıklayın.

HemenYolda’yı hemen denemek için buraya tıklayın.